inne

  1. Pręty żebrowane, gładkie
  2. Wapno hydratyzowane bielik logo      
  3. Cementy
  • Cement CM I
  • Cement CM II
  • Cement CM III
  • Cement montażowy CX 5